<< BLOG

Ambiyans aydınlatması nasıl elde edilir? / Ayrım Yaser Talu


Ambiyans aydınlatması nasıl elde edilir? / Ayrım Yaser Talu

Ambiyans aydınlatması genel tabir ile bir arka fon aydınlatmasıdır. Mekan içindeki herhangi bir fonksiyonel alan için, mesela çalışma masası gibi, yeterli aydınlık seviyesi sağlama amacı yoktur.

Ambiyans aydınlatması, konfor, aydınlık ve loşluk hissinden sorumludur ve genel dekor içinde tüm kullanıcıları etkiler. Ayrıca kısmen ya da tamamen mekandaki aydınlık düzeylerinin birbirlerine oranlarını adresleyeceğinden, uzun vadede kullanıcıların yaşayacağı görsel yorgunluğun da sorumluluğunu üstlenir. Ambiyans aydınlatmasının belirli bir alan veya alanlarda toplam aydınlığa katkıda bulunma derecesi, genellikle mekandaki fonksiyonların türlerine ve fonksiyon alanlarının boyutlarına dayanır. Eğer geniş bir alan veya bölge için planlanıyorsa sürekliliğinin olmasına dikkat edilmelidir.

Ambiyans aydınlatmasının tasarım sürecinde mekansal ve psikolojik faktörlere dikkat edilmelidir. 

Mekansal faktörler olarak kastettiğim mekanı tanımlayabilme ve mekan kullanıcılarında hoşluk duygusu yaratabilmedir. Mesela bir otel lobisinde buna mutlak önem gösterilmelidir. Ayrıca mimariye uygun ve/veya onu tamamlayan estetik bir düzen ve ritim oluşturulabilir ve ışık etkileriyle görsel cazibe yaratılabilir. Tabii tüm bu planlamalarda görsel konfor unutulmaması gereken kriterlerdendir.

Ambiyans aydınlatması tavana, duvara, zemine monte armatürler ile sağlanabilir. İç mekan uygulamalarında genellikle tavana monte ürünler gömme, yarı gömme, sıva üstü veya pendant olarak uygulanır.

Bu genel yaklaşım ve kullanımın dışında farklı hedefler için de ambiyans aydınlatmasından faydalanılır;

-Bazı durumlarda sadece ambiyans aydınlatması ile fonksiyonel aydınlatma veya vurgu aydınlatması yapılabilir.  Mesela bir oditoryumun giriş ya da geçiş lobisini düşünün. Burada pendant uplight ürünler ile yüz tanımaya olanak sağlayacak fonksiyonel bir aydınlatma ve oditoryum giriş kapılarının yanlarında kullanılacak aplikler ile vurgu aydınlatması planlanabilir. Bu durumda ambiyans aydınlatmasının genel aydınlatmaya katkısı %100 olarak düşünülebilir.

-Çalışma alanlarında ambiyans aydınlatması planlanırken uzun süreli konfor ve performans için ambiyans aydınlatması ile fonksiyonel aydınlatma seviyeleri arasındaki oranlara oldukça dikkat edilmesi gerekir. Bu tür alanlarda, görsel yorgunluk yaratacağı için, yüksek kontrasttan kaçınılmalıdır.

-Gündelik hayatımızdaki sıradan yerlerde ambiyans aydınlatması yüksek kontrastlı olabilir. Mesela duvar dibinde sıralı koltukların olduğu bir sirkülasyon alanı hayal edin, burada yukarıdan aşağıya doğru duvarı yıkayacak şekilde planlanmış bir lineer aydınlatma sistemi, duvarda ve koltuklar üzerinde dramatik bir etki yaratırken, yürüme alanında da yeterli seviyede güvenlik ve konfor sağlayacak bir ambiyans aydınlatması oluşturacaktır.

-Herhangi bir aydınlatma seviyesi tanımlaması yapılmamış alanlarda, ambiyans aydınlatması yol bulma veya yönlendirme amaçlı olarak da kullanılabilir. Burada da bir dış mekandaki dairesel bir merdiveni örnek olarak verebiliriz. Eğer bu merdiven kullanıcıların zaten tecrübe ettiği hızlı bir sirkülasyonun olmadığı bir merdiven ise, burada her basamakta yandan yönlendirilmiş küçük bir spot ile ambiyans aydınlatması yapmak yeterli olacaktır. 

Ambiyans aydınlatması acil durum ve güvenlik aydınlatması amaçlı da yapılabilir.